ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

 • បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1990
 • លក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ 9001
 • វិសាលភាពពាណិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោក

សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • គុណភាពខ្ពស់ & តម្លៃល្អបំផុត
 • សេវាកម្មល្អ
 • ឧបករណ៍កម្រិតខ្ពស់
 • វិជ្ជាជីវៈរចនា R & D

វីដេអូក្រុមហ៊ុន

 • សិក្ខាសាលាស្តីពីការសម្ដែង
 • សិក្ខាសាលាម៉ាច
 • សិក្ខាសាលាស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ

News & Events

 • PTC ASIA Shanghai 2018
 • អាមេរិក IFPE
 • ក្រុងស៊ាងហៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ
 • ក្រុងស៊ាងហៃ Bauma
WhatsApp Online Chat !